Melk-Budapest vízi zarándokút fejlesztése

LEADER Nemzetközi együttműködés
Melk-Budapest vízi zarándokút fejlesztése

Az együttműködő partnerek pályázatot nyújtanak be a Mária út Melk-Budapest Duna zarándoklat, vízitúra infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztésére.

A Mária Út egy kialakítás alatt álló, Közép-Európán átívelő zarándok- és turistaút-hálózat, melynek kelet-nyugati tengelye az ausztriai Mariazelltől az erdélyi Csíksomlyóig vezet, mintegy 1400 km-es távon. Gyalogosan 60 nap alatt bejárható. A kelet-nyugati tengely mellett észak-déli útvonal is tervezett, így egy Közép-Európát átívelő keresztet kapunk. Ezt további alternatívák és leágazások egészítik ki, felfűzve ezáltal a zarándokhelyeket, természeti és épített, valamint kulturális értékeket. A fejlesztéssel spiritualitást, illetve a mindennapi élet zajából való kiszakadást keresők számára egy vonzó, értékeket hordozó, biztonságos zarándokhálózat létrehozása valósul meg.

A megvalósult illetve a jövőbeli fejlesztések eredményeképpen az utak csoportosan vagy egyénileg is bejárhatók lesznek, melyhez segítséget nyújt majd az útjelzések és táblák kialakítása. Ezt a szolgáltatást bővítenénk az Észak- Déli szakasz egy részén 14 személyes túrakenukkal és ehhez tartózó eszközökkel valamint szolgáltatás csomaggal.

A pályázat az alábbi feladatokat kívánja megvalósítani:
A projekt koordinációs feladatait ellátó Zarándok Turizmusért Nonprofit Kft a minőség garantálhatósága érdekében a Mária Út Egyesület szabadalmát a Mária út védjegyet (Brand) kívánja felhasználni. A projekt során ennek a védjegynek a szolgáltatók részére történő akkreditációjára, tanácsadói munkával történő segítésére kerülhet sor.

 

A Projektet érintő településeken segítséget kíván nyújtani az érintett szolgáltatóknak abban, hogy a Mária út védjegynek megfeleljenek, azt elérjék, megtartsák, valamint további fejlesztési irányokat tudjanak kijelölni. Jelen tanácsadói tevékenység (településekre, szolgáltatásokra, egyénre szabottan), illetve szolgáltató kézikönyv elkészítése turisztikai és marketing, települési akkreditációs, valamint szolgáltatói akkreditációs szakterületek munkáját foglalja magába.

A projekt időszakában az minőségbiztosítási rendszer kidolgozása, illetve az érintetteknél történő bevezetése megismertetése történik meg.

A Zarándok Turizmusért Nonprofit Kft végzi a bevont szervezetekkel a kapcsolattartást, tanácsadói segítségnyújtást, eredmények nyomon követését.

A projekt részét képezik a Mária Utat bemutató  kiadványok, térképek, szórólapok gyártása, illetve projektrendezvények, szakmai napok rendezése. A zarándokút nemzetközi ismertségének biztosítása érdekében védjegy (brand) bemutató nemzetközi szakmai nap kerül rendezésre, ahova meghívásra kerül a Miestna akčná skupina " Hídverő - Most priateľstva “, aki az eddig megszerzett szakmai tapasztalatait előadás formájában mutatja be.


Projektünk esetében a túraútvonalak fontossága, ill. az általuk meghatározott különleges helyek túraútvonalakra történő felfűzése, a vízi zarándoklat támogatása a kapcsolódási pont.

A projekt keretében továbbá 16 napos Duna zarándoklatot, vízitúrát – mint komplex turisztikai attrakciót - valósítunk meg.

A vízitúra az Alsó ausztriai Melk városából Budapestre érkezik. A zarándok vízitúra 2014. június 07-22.-ig tartana konkrét útvonaltervvel és programokkal rendelkezik.

 

Az együttműködésbe közvetlenül bevont helyi partnerek
A Mária út fejlesztésére a Zarándokút Turizmusért Nonprofit Kft. több, a szakaszokra vonatkozó projektötletet dolgozott ki, amelyek megvalósítására mindig a szakasz fejlesztési területében legnagyobb kompetenciával, érintettséggel rendelkező partnerek kerülnek felkérésre. Jelen esetben egy átfogó, több települést érintő koncepció kerül megvalósításra, ezért a tevkenység megvalósításánek jelentősé részét széleskörű tagsági hálózattal rendelkező Duna-Régió Víziturisztikai Szövetségre bízzuk.

A Vidékfejlesztési Egyesületek,  Helyi Akció Csoportok megfelelő tapasztalattal rendelkeznek térségi koordinációban, illetve nagyon fontos, hogy a projekt eredményeit későbbiekben „visszaforgathatják” a helyi Vidékfejlesztési Stratégiák kidolgozásába, pályázati források kialakításába, ezen kívül állandó rendezvényi megjelenésük biztosított, tehát megfelelően tudják a tájékoztatást, jó-gyakorlat átadást biztosítani. A Mária út már eleve több országot összekötő attrakció, ezért magától értetődő volt a szlovák HACS bevonása.

 

A projekt közvetett kedvezményezettjei
A projekt közvetett kedvezményezettjei a Mária utat, kenuzást és vízi túrát kedvelő zarándokok, természetbarát túrázók. A projektnek köszönhetően növekszik a térség látogatottsága, új attrakció jelenik meg, ezért közvetett kedvezményezettjei a zarándokút mentén található önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek is. Növekszik a háttértelepülésekre látogatók száma, ez bevételeket, munkahelyeket teremthet.  Így a fejlesztés eredményét természetesen nem csak a vallásos emberek, hanem a természetjárók is használni fogják.  A Márai út teljesítésével nyerhető lelki békesség, megtisztulás, a spirituális jelleg népjóléti hatással lesz.

 

Az együttműködési projekt várható hatásait környezeti, gazdasági és társadalmi szempontból!

A várható hatások elemzésénél kiemelendő, hogy jelen projekt részben egyedülálló fejlesztés, az Mária Út zarándokút teljes egysége már ismert, azonban a Vízi zarándok túra ötlete és megvalósítása új és egyedülálló. A párhuzamosan futó fejlesztési projektek eredményeképpen létrejövő és egységes szolgáltatásokat nyújtó Mária út jövőjére jó példa lehet a Szent Jakab-út, gyakran spanyol neve után El Camino-nak is nevezett, ősrégi zarándokút. Összegezve a Mária út kialakításával, megfelelő népszerűsítésével ez az „attrakció” a hazai turizmus meghatározó szereplőjévé válhat.

 

A társadalmi hatások vizsgálatánál szintén pozitív hatásokat emelhetünk ki:

Környezeti hatásait tekintve szintén fontos előrelépéseket érünk el. A fejlesztésnek nincs olyan eleme, aminek környezetterhelő hatása lenne, viszont növeli a természetjárás népszerűségét, környezettudatos véleményformálást eredményez. A természetjárók önkéntes alapon részt vehetnek szemétszedési akciókban, pihenőhelyek karban.

 

Mutassa be az ügyfél nemzetközi együttműködések területén szerzett eddigi tapasztalatait
A koordináló szervezet vállalja a nemzetközi kapcsolattartás feladatait. Tevékenységében már vett részt nemzetközi együttműködésben megvalósuló európai uniós projekt megvalósításában. A Zarándok Turizmusért Nonprofit Kft. a Mária út fejlesztését, zarándokutak szervezését a Mária Út Egyesülettel karöltve végzi. A két szervezet együttesen száznál is több tagot tömörít, akik önkéntesen vesznek részt az egyesületek munkájában, ezáltal a koordinációhoz szükséges szaktudás, illetve a nemzetközi kapcsolattartáshoz a német, angol nyelvtudás biztosítva van.