A Mária út Észak-Déli szakaszának szolgáltatás fejlesztése

LEADER Nemzetközi együttműködés
A Mária út Észak-Déli szakaszának szolgáltatás fejlesztése

Az együttműködő partnerek pályázatot nyújtanak be a Mária út Esztergom  - Máriagyűd szakaszának infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztésére.

A Mária Út egy kialakítás alatt álló, Közép-Európán átívelő zarándok- és turistaút-hálózat , melynek kelet-nyugati tengelye az ausztriai Mariacell-től az erdélyi Csíksomlyóig vezet, mintegy 1400 km-es távon, gyalogosan 60 nap alatt bejárhatóan. A kelet-nyugati tengely mellett észak-déli útvonal kiépítése megkezdődött, így egy Közép-Európát átívelő keresztet kapunk. Ezt további alternatívák és leágazások egészítik ki, felfűzve ezáltal a zarándokhelyeket, természeti és épített, valamint kulturális értékeket. A fejlesztéssel spiritualitást, illetve a mindennapi élet zajából való kiszakadást keresők számára egy vonzó, értékeket hordozó, biztonságos zarándokhálózat létrehozása valósul meg.

A pályázat az alábbi feladatokat kívánja megvalósítani:
A Mária Út Közhasznú egyesület a minőég garantálhatósága érdekében korábban már kidolgozta , és szabadalmaztatta a Mária út védjegyet (brand). A projekt során ennek a védjegynek a szolgáltatók részére történő akkreditációja, tanácsadói munkával történő segítése történik.

Jelen projekt a Mária Út Észak-Déli ágából 3 alszakasz fejlesztését tűzte ki.

1. Esztergom-Budapest,
2. Budapest-Dunaföldvár,
3. Dunaföldvár-Máriagyűd.

Ezeken az alszakaszokon az útra eső településeken segítséget kíván nyújtani az érintett szolgáltatóknak abban, hogy a Mária út védjegynek megfeleljenek, azt elérjék, megtartsák, valamint további fejlesztési irányokat tudjanak kijelölni.

 

Szakmai termékek

1. Márka erősítő stratégia
Turisztikai és marketing stratégia, a Mária Út nemzeti arculati elemek felhasználásával. Az adott főág következő 3, 5, 10 éves stratégiai teendőt és céljait fogalmazza meg, segítségével a Mária Út széleskörű szisztematikus megismertetése és használatba vételére vonatkozó stratégia kerül elfogadtatásra a helyi közösségekkel..

2. Települési akkreditációs rendszer beüzemelése
A vallásturisztikában szerepet vállaló települések (önkormányzatok, plébániai közösségek, civil szereződések hálózatos kapcsolódása.  Az útvonal mentén található települések és ún. ráhordó attrakciók gazdái akkreditálása.

3. Szolgáltatói akkreditációs rendszer
A szolgáltatói akkreditációs rendszer az útvonal mentén található azonos értékeken alapuló, minőségbiztosított szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók bevonására alapozva készül. A rendszer

A projekt időszakában az említett szakmai termékek kidolgozása, illetve az érintetteknél történő megosztása történik. A projektben résztvevő magyarországi HACS szervezetek jövőbeli vidékfejlesztési stratégiájának kiemelt feladatát fogja jelenteni az akkreditációs rendszerben kidolgozott fejlesztési lehetőségek pályázati támogatása, valamint székhelyükön információs pontot fognak fenntartani. A Zarándok Turizmusért Nonprofit Kft végzi a bevont szervezetekkel a kapcsolattartást, tanácsadói segítségnyújtást, eredmények nyomon követését szakértők bevonásával. Kisapostag Önkormányzat a Mária út infrastruktúra fejlesztése érdekében önkormányzati területén egy úgynevezett Mária Kertet alakít ki, amely a zarándokoknak pihenési, hitgyakorlási lehetőséget fog biztosítani.

A marketing feladatokat a résztvevő felek együttesen fogják végezni. Projektelem lesz a résztvevő feleknél az információs pontok kialakítása. A projekt részét képezik kiadványok, térképek, szórólapok gyártása, illetve projektrendezvények, szakmai napok rendezése. A zarándokút nemzetközi ismertségének biztosítása érdekében védjegy (brand) bemutató nemzetközi szakmai nap kerül rendezésre, ahova meghívásra kerül a Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV Local action group DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV, valamint az érdeklődő szlovák szolgáltatók..

Projektünk esetében a túraútvonalak fontossága, ill. az általuk meghatározott különleges helyek túraútvonalakra történő felfűzése a kapcsolódási pont. Esztergom és Máriagyűd a Mária út és Magyarország kiemelt kegyhelye, több szempontból is kiemelkedő turisztikai célpont.

 

Az együttműködésbe közvetlenül bevont helyi partnerek
A Mária út fejlesztésére a Zarándokút Turizmusért Nonprofit Kft. több, a szakaszokra vonatkozó projektötletet dolgozott ki, amelyek megvalósítására mindig a szakasz fejlesztési területében legnagyobb kompetenciával, érintettséggel rendelkező partnerek kerülnek felkérésre. Jelen esetben egy átfogó, több települést érintő akkreditációs rendszer és marketing stratégia kerül megvalósításra, ezért a partnerségre nem a fejlesztendő szolgáltatók egyenként kerültek bevonásra, hanem a térségi fejlesztéseket együttesen koordináló, a források helyi allokációját végző LEADER akciócsoportok / civil szervezetek kerültek felkérésre. A HACS-ok megfelelő tapasztalattal rendelkeznek térségi koordinációba, illetve nagyon fontos, hogy a projekt eredményeit későbbiekben „visszaforgathatják” a helyi Vidékfejlesztési Stratégiák kidolgozásába, pályázati források kialakításába, ezen kívül állandó rendezvényi megjelenésük biztosított, tehát megfelelően tudják a tájékoztatást, jó-gyakorlat átadást biztosítani.

A Mária út már eleve több országot összekötő attrakció, ezért magától értetődő volt az szlovák HACS bevonása, ezáltal az szlovákiai marketing feladat lesz biztosítható, másrészt az itthoni szolgáltatók megismerkedhetnek hasonló, vagy más profilú fejlesztésekkel. Kisapostag Önkormányzata a településre érkező turisták számát kívánja növelni azáltal, hogy a település által kínált attrakciók (Mária kert-infó pont) számát növeli és fejlesztésével az egész szakasz infrastruktúra fejlesztéséhez járul hozzá.

 

A projekt közvetett kedvezményezettjei
A projekt közvetett kedvezményezettjei a természetjárók partnerségben résztvevő ügyfelek. Közvetlen haszonélvezői a bevont települések lakói, vállalkozások, intézmények, akiknél szolgáltatási minőség javulás jön létre. A minőségi szolgáltatásokkal többletbevételek keletkeznek, melyek egyéb fejlesztéseket fognak eredményezni a jövőben. Szintén kedvezményezettek a zarándokjárást, természetjárást kedvelő emberek. A fejlesztés eredményét természetesen nem csak a vallásos emberek, hanem a természetjárók is használni fogják, mivel az útvonal festői erdőkön, mezőkön halad végig. A Mária út teljesítésével nyerhető lelki békesség, megtisztulás, a spirituális jelleg népjóléti és erőteljes egészségvédő hatással lesz. A jó példaként említett spanyol zarándokút mutatja, hogy milyen zarándok/turistaszámot lehet egy ilyen attrakcióval elérni, ennek pedig az egész nemzetgazdaságra meghatározó szerepe lehet.

 

Az együttműködési projekt várható hatásait környezeti, gazdasági és társadalmi szempontból!
A várható gazdasági hatások elemzésénél kiemelendő, hogy jelen projekt nem egyedülálló fejlesztés, hanem az út teljes vonalára kidolgozott projektek egyik egysége. A párhuzamosan futó fejlesztési projektek eredményeképpen (pl: Mária út Budapesttől keletre terjedő szakasz fejlesztése) létrejövő és egységes szolgáltatásokat nyújtó Mária út jövőjére jó példa lehet a Szent Jakab-út, gyakran spanyol neve után El Camino-nak is nevezett, ősrégi zarándokút. A mai út Spanyolország Galícia tartományának fővárosába, Santiago de Compostelába vezet.  Compostelába nemcsak egy kiindulópontból lehet eljutni, viszont az út fő része azonos. Az 1980-as évek második felétől kezdve a Szent Jakab-út reneszánszát éli. Az egész világból érkeznek ide zarándokok, hogy a Caminót, vagy annak egy részét végigjárják. Kiemelendő, hogy a 2004 évben a zarándokok száma megközelítette a 180.000-et, míg 1980-ban a látogatók száma néhány száz fő volt csupán.

Összegezve a Mária út kialakításával, megfelelő népszerűsítésével ez az „attrakció” a hazai turizmus meghatározó szereplőjévé válhat.

A társadalmi hatások vizsgálatánál szintén pozitív hatásokat emelhetünk ki:
1, A spiritualitást, illetve a mindennapi élet hajszájából való kiszakadást keresők számára egy vonzó, értékeket hordozó, biztonságos zarándokhálózat kerül kialakításra.
2, Kialakításával biztosítható a kereszténység értékeinek megőrzése és továbbadása a jövő nemzedékeinek, valamint a résztvevő országok vallási és kulturális értékeinek megismertetése a világgal.

Környezeti hatásait tekintve szintén fontos előrelépéseket érhetünk el. A fejlesztésnek nincs olyan eleme, aminek környezetterhelő hatása lenne, viszont növeli a természetjárás népszerűségét, környezettudatos véleményformálást eredményez. A természetjárók önkéntes alapon részt vehetnek szemétszedési akciókban, pihenőhelyek karbantartására stb.

 

Mutassa be az ügyfél nemzetközi együttműködések területén szerzett eddigi tapasztalatait
A koordináló szervezet vállalja a nemzetközi kapcsolattartás feladatait. Tevékenységében már vett részt nemzetközi együttműködésben megvalósuló európai uniós projekt megvalósításában. A Zarándok Turizmusért Nonprofit Kft a Mária út fejlesztését, zarándokutak szervezését a Mária Út Egyesülettel karöltve végzi. A két szervezet együttesen száznál is több tagot tömörít, akik önkéntesen vesznek részt az egyesületek munkájában, ezáltal a koordinációhoz szükséges szaktudás, illetve a nemzetközi kapcsolattartáshoz a német, angol nyelvtudás biztosítva van.