A Mária Út zarándokút keleti szektorának szolgáltatás fejlesztése

LEADER Nemzetközi együttműködés
A Mária Út zarándokút keleti szektorának szolgáltatásfejlesztése

Az együttműködő partnerek pályázatot nyújtanak be a Mária Út zarándokút Budapest – Bátorliget szakaszának infrastruktúra és szolgáltatásfejlesztésére. A Mária Út egy kialakítás alatt álló, Közép-Európán átívelő zarándok- és turistaút-hálózat, melynek nyugat-keleti tengelye az ausztriai Máriacelltől az erdélyi Csíksomlyóig vezet, mintegy 1400 km-es távon, gyalogosan 60 nap alatt bejárhatóan. A kelet-nyugati tengely mellett az észak-déli útvonal kiépítése megkezdődött, így egy Közép-Európát átívelő keresztet kapunk. (Bővebben: www.mariaut.hu)

A pályázat az alábbi feladatokat kívánja megvalósítani:

A Mária Út Közhasznú Egyesület a minőség garantálhatósága érdekében korábban már kidolgozta, és levédette a Mária Út védjegyet (brand). A projekt során ennek a védjegynek a szolgáltatók részére történő akkreditációja, tanácsadói munkával történő segítése történik.

Jelen projekt a Mária Út keleti ágából 2 alszakasz fejlesztését t űzte ki:

1. Budapest – Miskolc,
2. Miskolc – Bátorliget.

Ezeken az alszakaszokon az útra eső településeken segítséget kíván nyújtani az érintett szolgáltatóknak abban, hogy a Mária Út védjegynek megfeleljenek, azt elérjék, megtartsák, valamint további fejlesztési irányokat tudjanak kijelölni.

Szakmai termékek:

1. Márkaerősítő stratégia
Turisztikai és marketing stratégia, a Mária Út nemzeti arculati elemek felhasználásával. A keleti főág következő 3, 5, 10 év stratégiai teendőit és céljait fogalmazza meg, segítségével a Mária Út széleskörű szisztematikus megismertetése és használatba vételére vonatkozó stratégia kerül elfogadtatásra a helyi közösségekkel.

2. Települési akkreditációs rendszer kiépítése
A vallásturisztikában szerepet vállaló települések (önkormányzatok, plébániai közösségek, civil szereződések hálózatos kapcsolódása.  Az útvonal mentén található településeknek, valamint az ún. ráhordó attrakciók üzemeltetőinek akkreditálása:

3. Szolgáltatói akkreditációs rendszer kiépítése
A szolgáltatói akkreditációs rendszer az útvonal mentén található azonos értékeken alapuló, minőségbiztosított szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók bevonására alapozva készül. A rendszer  a minőségbiztosítási rendszer mellett ( felmérés, jelentkeztetés, kategorizálás, minősítés, akkreditácó, felülvizsgálat, participáció) létrehozza a vonalas attrakció mentén összefüggő szolgáltatói hálózatot,  valamint a szolgáltatási szint eléréséhez szükséges beavatkozásokat előírja a hálózatba tartozni szándékozók számára.

A projekt időszakában az említett szakmai termékek kidolgozása, illetve az érintettekkel történő megosztása történik. A projektben résztvevő magyarországi HACS szervezetek jövőbeli vidékfejlesztési stratégiájának kiemelt feladatát fogja jelenteni az akkreditációs rendszerben kidolgozott fejlesztési lehetőségek pályázati támogatása, valamint székhelyükön információs pontot fognak fenntartani.

A Zarándok Turizmusért Nonprofit Kft. végzi a bevont szervezetekkel a kapcsolattartást, tanácsadói segítségnyújtást, az eredmények nyomon követését szakértők bevonásával.
A marketing feladatokat a résztvevő felek együttesen fogják végezni. Projektelem lesz a résztvevő feleknél az információs pontok (Mária Út Pont) kialakítása. A projekt részét képezik kiadványok, térképek, szórólapok előállítása, illetve közös projektrendezvények, szakmai napok rendezése.

A zarándokút nemzetközi ismertségének biztosítása érdekében védjegy (brand) bemutató nemzetközi szakmai nap kerül rendezésre, ahova meghívásra kerül a Grup de Actiune Locala Sud-Vest Satu Mare / Dél-Nyugat Szatmári Helyi Akciócsoport, valamint az érdeklődő romániai szolgáltatók. A Dél-Nyugat Szatmári Helyi Akciócsoport szintén vállalja, hogy már a meglévő információs pontján, a Mária Út magyarországi szakaszaira vonatkozóan is tájékoztatást biztosít, valamint az említett szakmai napon jó gyakorlatokról tart ismertetést, szakmai tapasztalatait előadás formájában mutatja be.

Projektünk esetében a túraútvonalak fontossága, illetve az általuk meghatározott különleges természeti, vallásturisztikai, szakrális helyek túraútvonalakra történő felfűzése a kapcsolódási pont. A fejlesztendő régióban található Magyarország két Nemzeti Kegyhelye (Mátraverebély-Szentkút, Máriapócs), valamint több kiemelkedő turisztikai célpont.

 

Az együttműködésbe közvetlenül bevont helyi partnerek
A Mária Út fejlesztésére a Zarándokút Turizmusért Nonprofit Kft. több, a szakaszokra vonatkozó projektötletet dolgozott ki, amelyek megvalósítására mindig a szakasz fejlesztési területében legnagyobb kompetenciával, érintettséggel rendelkező partnerek kerülnek felkérésre. Jelen esetben egy átfogó, több települést érintő akkreditációs rendszer és marketing stratégia kerül megvalósításra, ezért a partnerségre nem a fejlesztendő szolgáltatók egyenként kerülnek bevonásra, hanem a térségi fejlesztéseket együttesen koordináló, a források helyi allokációját végző LEADER akciócsoportok (Egy Jobb Életért Közhasznú Egyesület, Grup de Actiune Locala Sud-Vest Satu Mare/Dél-Nyugat Szatmári Helyi Akciócsoport) és civil szervezetek (Mária Út Közhasznú Egyesület, Zarándokút Turizmusért Nonprofit Kft.) kerültek felkérésre.

A Mária Út már eleve több országot összekötő attrakció, ezért magától értetődő volt a romániai Dél-Nyugat Szatmári HACS bevonása, ezáltal a romániai marketing feladat lesz biztosítható, másrészt az itthoni szolgáltatók megismerkedhetnek hasonló, vagy más profilú fejlesztésekkel.

 

A projekt közvetett kedvezményezettjei
A projekt közvetett kedvezményezettjei a partnerségben résztvevő ügyfelek. Közvetlen haszonélvezői a bevont települések lakói, vállalkozások, intézmények, akiknél szolgáltatási minőség javulás jön létre. A minőségi szolgáltatásokkal többletbevételek keletkeznek, melyek egyéb fejlesztéseket fognak eredményezni a jövőben.
Szintén kedvezményezettek a búcsújárók, a gyalogos és kerékpáros zarándoklatot, természetjárást kedvelő emberek.

A fejlesztés eredményét természetesen nem csak a vallásos emberek, hanem a természetjárók is használni fogják, mivel az útvonal festői erdőkön, mezőkön, változatos tájegységeken halad végig. A Mária Út teljesítésével nyerhető lelki békesség, megtisztulás, a spirituális jelleg népjóléti és erőteljes egészségvédő hatással lesz. A jó példaként előttünk álló spanyol zarándokút mutatja, hogy milyen zarándok/turistaszámot lehet egy ilyen attrakcióval elérni, ennek pedig az egész nemzetgazdaságra meghatározó szerepe lehet.

 

Az együttműködési projekt várható hatásai környezeti, gazdasági és társadalmi szempontból!
A várható gazdasági hatások elemzésénél kiemelendő, hogy jelen projekt nem egyedülálló fejlesztés, hanem a Mária Út teljes vonalára kidolgozott projektek egyik egysége. A párhuzamosan futó fejlesztési projektek eredményeképpen (pl: Mária Út észak-déli és nyugati szakasz fejlesztése) létrejövő és egységes szolgáltatásokat nyújtó Mária Út jövőjére jó példa lehet a Szent Jakab út, gyakran spanyol neve után El Caminonak is nevezett, ősrégi zarándokút. A mai út Spanyolország Galicia tartományának fővárosába, Santiago de Compostelába vezet.

Compostelába nemcsak egy kiindulópontból lehet eljutni, viszont az út fő része azonos. Az 1980-as évek második felétől kezdve a Szent Jakab út reneszánszát éli. Az egész világból érkeznek ide zarándokok, hogy a Caminót, vagy annak egy részét végigjárják. Kiemelendő, hogy 2004-ben a zarándokok száma megközelítette a 180.000-et, míg 1980-ban a látogatók száma néhány száz fő volt csupán.  Összegezve a Mária Út kialakításával, megfelelő népszerűsítésével ez az „attrakció” a hazai turizmus meghatározó szereplőjévé válhat.

A társadalmi hatások vizsgálatánál szintén pozitív hatásokat emelhetünk ki:

Környezeti hatásait tekintve szintén fontos előrelépéseket érhetünk el. A fejlesztésnek nincs olyan eleme, amelynek környezetterhelő hatása lenne, viszont növeli a természetjárás népszerűségét, környezettudatos véleményformálást eredményez. A természetjárók önkéntes alapon részt vehetnek szemétszedési akciókban, pihenőhelyek karbantartásában, jelzésfestésben és karbantartásban, ami a fenntarthatóságot segíti.

 

Mutassa be az ügyfél nemzetközi együttműködések területén szerzett eddigi tapasztalatait
A koordináló szervezet vállalja a nemzetközi kapcsolattartás feladatait. Tevékenysége során már vett részt nemzetközi együttműködésben megvalósuló Európai Uniós projekt megvalósításában. A Zarándok Turizmusért Nonprofit Kft. a Mária Út fejlesztését, zarándokutak szervezését a Mária Út Közhasznú Egyesülettel karöltve végzi. A két szervezet együttesen száznál is több tagot tömörít, akik önkéntesen vesznek részt az egyesületek munkájában, ezáltal a koordinációhoz szükséges szaktudás, illetve a nemzetközi kapcsolattartáshoz a német, angol nyelvtudás biztosítva van.