1út nagyrendezvény a Mária Úton – a zarándoklás társadalmasításáért

LEADER Térségek közötti együttműködés
1út nagyrendezvény a Mária Úton – a zarándoklás társadalmasításáért

Az együttműködő partnerek közös pályázatot adnak be a 2014. augusztus 16.-án megvalósulóEgyütt a Mária Úton a magyar családokért egy napos szomszédjáró zarándoklatra, amelyet a magyar családokért valósítunk meg.

A projekt alapötletét a csíksomlyói nagy gyalogos zarándoklatok, a Szent Jobb - és a Nagyboldogasszony zarándoklatok, az Élő Rózsafüzér zarándoklatok és a Székely zarándoklatok példája adta.
A „staféta”, illetve a „patak” zarándoklatok mintája, valamint a „prémium” utak modellje arra épült, hogy minél több helyi közösség, minél több ember kapcsolódjon a zarándoklatokhoz.

A legutóbbi „Székely-zarándoklaton” az erdélyi testévek vetették fel egy olyan hagyomány elindítását, hogy az egész Mária Úton (Mariazell-től Csíksomlyóig) egy kiválasztott napon egyszerre legyen zarándoklás az érintett településeket is bevonva. Tehát az út minden szakaszán egy adott napon egy közös célért legyen zarándoklat.
Ezt Székely János püspök úr is pártolja és a Mária Út Egyesület elnöksége támogatja

A Mária Út egy kialakítás alatt álló, Közép-Európán átívelő zarándok- és turistaút-hálózat, melynek kelet-nyugati tengelye az ausztriai Mariacell-től az erdélyi Csíksomlyóig vezet, mintegy 1400 km-es távon, gyalogosan 60 nap alatt bejárhatóan. A kelet-nyugati tengely mellett észak-déli útvonal is tervezett, így egy Közép-Európát átívelő keresztet kapunk. Ezt további alternatívák és leágazások egészítik ki, felfűzve ezáltal a különféle zarándokhelyeket, természeti és épített, valamint kulturális értékeket. A spiritualitást, illetve a mindennapi élet hajszájából való kiszakadást keresők számára egy vonzó, értékeket hordozó, biztonságos zarándokhálózat létrehozása valósul meg.

Az Együtt a Mária Úton! megmozdulás, a Mária Út M1, M10, M80 szakaszain valósul meg 2014-ben. Magyarországon ez 104 települést érint. Ausztriában kb. 35 települést érint és Erdélyben összesen kb. 40 településen lehet érdeklődésre számítani.
Összesen kb. 170-200 településen kezdeményeznénk a csatlakozást, mert az úthoz nagyon közeli településeket is érdemes bevonni. El szeretnénk érni, hogy ezen a napon összesen tízezer ember kapcsolódjon be az Együtt a Mária Úton! Zarándoklatba. Mária Úton zarándoklást szervezünk, minden település közösségének bekapcsolódásával. Ennek rendszerét az adja, hogy a Mária Út jelenleg is fel van osztva ajánlott napi szakaszokra, rögzítve az indulási és érkezési településeket.

A tervezett napon két egymás utáni zarándoknappal érintett település (a kétnapos szakasz kezdő és végpontján levő település) lakói egymás felé zarándokolnak és találkoznak egy közbeeső településnél, amely a két adott napi szakasz határa.

Itt közösen vesznek részt szentmisén és közösen találkoznak a középső település lakóival. A középső település lakói pedig mindkét irányban félútig, vagy egy közbeeső településig a feléjük tartó zarándokok elé mennek, és együtt érkeznek vissza a mise színhelyére, a középső, saját településükre.
Például bemutatjuk a Kiskálló – Máriapócs – Vállalj településeken ezt az elképzést.
Az adott napon Kiskállóról és Vállajról indul egy-egy zarándokcsoport Máriapócs felé. Máriapócsról pedig Kiskálló és Vállaj felé indul egy-egy zarándokcsoport. Útközben minden érintett településről csatlakoznak a menethez. Így Kiskálló felől Kállósemjénből és Pócspetriből állnak be a menetbe. Vállaj felől pedig Nyírbátorból, Nyírcsászáriból, Bátorligetről jönnek új és új zarándokok.

Az út közelében lévő településeket is felkérjük a csatlakozásra. Az eléjük kb. félútig, vagy valamelyik településig elmenő Máriapócsi zarándokokkal együtt érkeznek mindkét irányból vissza Máriapócsra, ahol szentmise, illetve szent liturgia zárja az adott napi zarándoklatot.
Az adott napon tehát az egész út zarándokol és a kétnapos járóföldön belüliek találkoznak egymással és együtt zarándokolnak.
Az adott napon egy közös szándékra ajánlják fel a zarándoklatot, 2014. augusztus 16-án a magyar családokért.

A projekt várható eredményei

A zarándoklat nemcsak a vallásukat gyakorlókat, hanem a”keresőket”az egyháztól még távollévőket is meg kívánja szólítani! A zarándoklat különlegessége, abban rejlik, hogy egy időben tízezer ember egy közös imaszándékkal tesz tanúságot hite mellett határon innen és túl.
A zarándoklat lehetőséget nyújt a Mária Út ismertségének népszerűsítésére, közösségformáló ereje által. Mivel a zarándoklat több kistelepülést érint, a helyi önkéntesek munkájára számítunk, amely erősíti a helyi identitást, a településekhez és a térséghez, a nemzethez való elköteleződést!

A tervezési időszakban egy képzési modul is található, amelyben a szervezésben munkát vállaló önkéntesek vesznek részt, a képzések konkrét céljain túl a zarándoklatban részt vevő települések közötti együttműködések is kialakulnak.
A zarándoklat kistelepüléseken halad át, így ezek a falvak, városok megmutatják helyi kulturális, vallási, gazdasági értékeiket, helyi népművészeti, mezőgazdasági portékáikat.
Távolabbi eredményként kiszélesednek, bővülnek az önkormányzatok, plébániák, egyházi közösségek együttműködései nemcsak vallási, hanem ökológiai gazdasági, turisztikai, ifjúsági téren.

A zarándoklat a vendégéjszakák növelését és turisztikai infrastruktúra fejlődését eredményezi az érintett településeken. Fejlődik a településeken a zarándok szállások színvonala, a zarándok és turista útvonalak színvonala emelkedik. Növekszik a településekért végzett önkéntes órák száma, amely a helyi identitás megerősödéséhez járul hozzá, amely csökkentheti a települést elhagyók számát is.
Mivel a zarándoklat média nyilvánosság mellett zajlik a települések értékei így más csatornákon is megjelennek, amelyek nemcsak a Mária Út ismertségét és vonzerejét növeli, hanem gazdasági, kulturális, idegenforgalmi hasznot hoz az érintett településeknek.

 

A projekt helyi viszonyokhoz és problémákhoz való illeszkedése

Az érintett településeken eltérő kulturális ,vallási ,gazdasági sokszínűséget tapasztalhatunk. Ez a sokszínűség teszi egyedivé a zarándoklat különböző szakaszait, noha a zarándoklat közös elemekkel tarkított.

Mivel a szervezés és a lebonyolítás alapja, hogy az érintett papok, polgármesterek és civilek, leader közösségek, lelkiségi, plébániai közösségek elköteleződjenek a zarándoklat irányába fontosnak tartjuk az információk pontos naprakész karbantartását. Szeretnénk, ha önkénteseink elkötelezettek, motiváltak lennének az előkészületek és a lebonyolítás során,  ezért folyamatos képzésekre, hívjuk őket! A képzés alapvetően a cursilló-n történik, amely megfelelő vallási és lelki élményt nyújt azoknak, akik vállalják a zarándoklatban való együttműködést! A cursilló arra ösztönzi a résztvevőt /jelöltet/, hogy keresztény ember módján, kellő önismerettel és empátiával keressen megoldásokat a környezetében élők  felemelésére. A végzett önkéntesek alkalmasak lesznek lelki segítséget nyújtani a környezetükben gondokkal küszködőknek és képesek lesznek a zarándokok teljes kiszolgálására szeretettel, empátiával.

Mivel a zarándoklat több szakaszra tagolódik, minden szakasznak lesz egy a logisztikáért felelős önkéntese, aki a helyi problémák és viszonyok ismeretében segíti a szervezést. Képzésüket jóval a zarándoklat megkezdése előtt meg kívánjuk oldani. A helyi szakasz felelőse mellett a zarándoklatra a helyi atyák és plébánosok segítségét fogjuk kérni. Hiszen a zarándoklat lelki hátterét ők fogják biztosítani! Ők biztosítják a zarándoklat liturgikus hátterét.

Mivel a zarándoklat a Mária Út vonalán halad végig az útvonalak felfestése, rendbe tétele a pihenőhelyek kialakítása, templomok nyitva tartása csak a helyi viszonyok ismeretében a helyi erők mozgósításával válhat valóra. A zarándoklat szervezésére és lebonyolítására egy kézikönyv kiadását tervezzük a szakaszvezetők munkájának segítésére, amely a helyi problémák, akadályok megoldására nyújt hathatós segítséget.

 

Az együttműködésben résztvevő ügyfelek

Mária Út Közhasznú Egyesület
2006. május 7-én alakult a Mária Út - Via Mariae - Közép-Európa Szűz Mária kegyhelyeit összekötő zarándok és turista út létrehozására. Az Egyesület célja a projektben, hogy létrehozzon egy egy napos szomszédjáró zarándoklatot, amely 2014. augusztus 16.-án valósul meg.

A Máriapócsért Alapítványt 1990. augusztus 1-én alapították, .célja, hogy  Máriapócsnak, úgy mint vallási zarándokhelynek szellemi, kulturális, gazdasági együttműködését segítse.
A projektben való részvételük fontos szerepet tölt be mivel azon felül, hogy Nemzeti Kegyhely, Máriapócs találkozási pont lesz ahol szentmise, illetve szent liturgia zárja az adott napi zarándoklatot.

A Sajó és Tisza menti emberekért” Közhasznú Alapítvány
Céljai:.

Bakonyalja-Kisalföld Kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 25 települést foglal magába, célkitűzései közé tartozik többek közt az:

A Helyi Vidékfejlesztési Egyesület megfelelő tapasztalattal rendelkezik térségi koordinációban.

 

A projekt közvetett kedvezményezettjei

A zarándoklat közvetett kedvezményezettjei azok az önkéntesek, akik valamilyen módon kapcsolódnak a zarándoklat megszervezéséhez. Ők a projektet érintő képzések és  szervezési, kivitelezési munkák ideje alatt olyan kompetenciákkal gazdagodnak, amelyek munkaerő piaci esélyeiket és mobilitásukat javítja.

A projekt következő közvetett haszonélvezői a zarándoklatban bekapcsolódó települések. Ezeken a helyeken a helyi közösségek megerősödése, az együttműködési és kommunikációs kompetenciák fejlődése várható a képzések és az önkéntes munka által.
A projekt közvetett haszonélvezői továbbá azok a vállalkozók is, akik a zarándokok fogadására vállalkoznak, így javul a településeken a turisztikai szolgáltatások (turistaútvonalak) színvonala.
A célcsoportok elérésében számítunk a helyi közösségekre, hiszen az önkéntesek kiválasztása sarkalatos pontja a projektnek. A képzések (cursillo, zarándoklatvezető képzés, konferenciák) biztosítják a teljes elköteleződést a projekt megvalósítása és fenntartása mellett.

A másik nagy célcsoport a zarándokoké. Őket a már meglévő egyházi, zarándok közösségeink holdudvarából várjuk!
A célcsoportokat ezenkívül weboldal, facebook, twitter hozzáférésekkel kívánjuk megszólítani. Fel szeretnénk használni a nyomtatott sajtó lehetőségeit: sajtóanyagok elhelyezésével, sajtótájékoztatók megvalósításával. Megszervezzük a folyamatos jelenlétet a közmédiában, és annak vallási műsoraiban is. A zarándoklat idejére körkapcsolásos tematikus napot tartunk a magyar és az osztrák Mária Rádióban.

 

A projekt várható hatásait környezeti, gazdasági és társadalmi szempontból!

A zarándoklatba bekapcsolódó településeken a turisztikai szolgáltatások minősége javul, megváltozik a szolgáltatások szerkezete. Ez eredményezi a vendégéjszakák növekedését, a zarándoklat idején kívül is. Egyéni és csoportos turisták száma nő. Emelkedik a vallási és bakancsos turisták száma településeken.
Növekedik a zarándok szállások száma is. A zarándok turisták vonzzák a bakancsos turistákat.  Nő a helyi termékekre való kereslet (pld: kegytárgyak, népművészeti, élelmiszeripari termékek).  Csökken a munkanélküliség. Javul a település imázsa, amely vállalkozások betelepülését eredményezheti.

Társadalmi hatások: Az önkéntes munka által erősödik a helyi identitás, ami a helyi közösségek (egyházi, faluvédő, környezetvédő) megerősödését eredményezi. A helyi közösségek megerősödése segíti a települések iránti elköteleződést, amely csökkenti az elvándorlást. Fontosabbá válik a helyi nyilvánosság. Helyi képzések indulnak el felnőtteknek, amelyek segítik a települések fejlődését és a zarándoklat fenntarthatóságát.

Növekedik a kulturális, vallási, turisztikai kínálat. Erősödnek a települések közötti együttműködési formák: ifjúság, vallási, környezetvédelmi, turisztikai területeken.
A zarándok útvonalak kiépítése, karbantartása fejleszti a környezettudatos gondolkodást, ráirányítja a figyelmet a környezetvédelemre és a szelíd turizmusra, mint megoldási lehetőségre.

Növekedik a Mária Útvonal népszerűsége, ezáltal fejlődik a vallási turizmus Magyarországon. Javul az egész útvonal infrastruktúrája. Ráirányul a figyelem zarándoklatokra, mint a lelki megújulás egyik lehetséges formájára. Egyre népszerűbbé válik, mint a magyar El Camino. Növekedik a Mária Út által elkötelezett hívők és önkéntesek száma.
Népszerűsíti a lokális gondolkodást, a közösségek és a kistelepülések megtartóerejét.

 

A koordináló szervezet együttműködések, valamint projekt-koordináció területén szerzett eddigi tapasztalatai

A Zarándok Turizmusért Nonprofit Kft a Mária Út Egyesülettel együttműködve feladatának tekinti a több országot átvezető Mária út fejlesztését, zarándokutak szervezését  A Mária Út egy kialakítás alatt álló, Közép-Európán átívelő zarándok- és turistaút-hálózat, melynek kelet-nyugati tengelye az ausztriai Mariazelltől az erdélyi Csíksomlyóig vezet, mintegy 1400 km-es távon, gyalogosan 60 nap alatt bejárhatóan. A megvalósult illetve a jövőbeli fejlesztések eredményeképpen út vagy annak kisebb szakaszai csoportosan vagy egyénileg is bejárhatók lesznek, elsősorban gyalogosan, de akár kerékpáros változatban is.
A koordináló szervezet az alábbi projektek megvalósításában szerzett tapasztalatot: